NƯỚC MẮM CỐT NHỈ

Được ướp và ủ trong chượp theo phương pháp thủ công truyền thống. Sau thời gian ủ từ 12 - 18 tháng chiết lọc (nhỉ) từng giọt từng giọt nhỏ, những giọt đầu tiên nhất và quý nhất là loại nước mắm cốt nhỉ hương vị đậm đà hảo hạng.

Girl in a jacket